Hafiz Zubir & Co.

JENIS-JENIS CUTI DI BAWAH AKTA KERJA, 1955

AMBIL TAHU HAK ANDA - JENIS-JENIS CUTI DI BAWAH AKTA KERJA, 1955 Di Malaysia, Akta Kerja, 1955 mengatur tentang hak-hak pekerja dan majikan. Akta tersebut juga turut menyenaraikan beberapa jenis cuti yang terpakai kepada pekerja. Perlu diingatkan walaupun cuti merupakan hak pekerja, namun kelulusan cuti adalah hak majikan sepenuhnya! Berikut...

PENGURUSAN HARTA PUSAKA

Apabila berlakunya kematian dikalangan ahli keluarga, tugas kita sebagai waris tidak hanya melibatkan kesedihan, tetapi juga tanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka yang ditinggalkan. Berikut adalah beberapa langkah penting yang perlu diambil oleh waris dalam urusan harta pusaka si Mati.   1. MELANTIK PENTADBIR Pertama, jika si Mati meninggal dunia tanpa...

HR 101 : Employment (Amendment) Act 2022

The Employment (Amendment) Act 2022 was introduced with the aim of increasing and improving the protection and welfare of employees. It seeks to ensure that employees receive necessary protections and benefits that are available to them and that Malaysian employment standards are aligned with international labor standards. The Act became...

PERJANJIAN JUAL BELI ‘Sale and Purchase Agreement (SPA/SNP)’

Apakah itu Perjanjian Jual Beli? Perjanjian Jual Beli atau juga disebut sebagai SPA/SNP dalam Bahasa Inggeris, adalah satu dokumen penting yang merangkumi segala informasi dan obligasi berkenaan pembelian sesebuah Hartanah di antara Penjual dan Pembeli. Ia juga merupakan satu kontrak yang sah dimana kedua-dua pihak bersetuju keatas semua terma-terma dalam...