Hafiz Zubir & Co.

Kepentingan Pendaftaran Cap Dagang bagi Syarikat: Memperkukuh identiti dan Perlindungan Perniagaan

Kepentingan Pendaftaran Cap Dagang bagi Syarikat Memperkukuh identiti dan Perlindungan Perniagaan hzac.com.my

Dalam artikel ini, kami kongsikan Kepentingan Pendaftaran Cap Dagang bagi Syarikat. Cap dagang adalah logo atau nama khas yang digunakan oleh syarikat perniagaan untuk menunjukkan bahawa produk atau perkhidmatan mereka adalah milik mereka.

Adalah penting bagi syarikat untuk mendaftarkan cap dagang mereka kerana ia membantu dalam pelbagai cara. Apabila syarikat mendaftarkan cap dagang mereka, ia menjadikan mereka kelihatan lebih boleh dipercayai dan ia juga menghalang pihak lain daripada menggunapakai jenama mereka. Jadi, amat penting bagi syarikat untuk memberi pertimbangan berat mengenai pendaftaran cap dagang. Untuk sebarang urusan berkaitan pendaftaran cap dagang, anda boleh melayari laman web kami.

 1. Perlindungan Undang-Undang

Pendaftaran cap dagang memberikan perlindungan undang-undang kepada cap dagang anda. Sekiranya seseorang mencuba meniru atau menyalin cap dagang anda, anda mempunyai hak undang-undang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Ini membantu melindungi aset material yang penting seperti reputasi dan jenama syarikat anda.

 

 1. Meningkatkan Kredibiliti dan Pengiktirafan

Pendaftaran cap dagang memberikan pengiktirafan rasmi dan kredibiliti kepada syarikat anda. Ia menunjukkan kepada pelanggan, pembekal, pelabur, dan pihak berkepentingan lain bahawa syarikat anda adalah entiti yang sah dan sah secara undang-undang. Cap dagang juga membantu mencipta imej profesional yang meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memberi kesan positif kepada perniagaan anda.

 

 1. Hak eksklusif

Apabila anda mendaftarkan cap dagang, anda mendapat hak eksklusif untuk menggunakan cap dagang tersebut dalam aktiviti perniagaan anda. Ini bermaksud bahawa pihak lain tidak dibenarkan menggunakan cap dagang yang sama atau serupa untuk perniagaan yang serupa. Ini memberi perlindungan kepada identiti perniagaan anda dan menghalang orang lain daripada menyalahgunakan reputasi anda.

 

 1. Meluaskan peluang pembiayaan dan pelaburan

Pendaftaran cap dagang memudahkan syarikat untuk mendapatkan pembiayaan dan pelaburan. Bank dan pelabur lebih cenderung memberikan sokongan kewangan kepada syarikat yang mempunyai cap dagang yang sah kerana ia menunjukkan bahawa syarikat itu adalah entiti yang kukuh dan berpotensi. Ini membantu dalam pengembangan perniagaan dan peningkatan syarikat.

 

 1. Kebebasan Untuk Memindah Hak Kepada Pihak Ketiga

Pemilik cap dagang yang berdaftar mempunyai kebebasan untuk memindahkan hak penggunaan cap dagang kepada pihak ketiga. Ini bermakna anda boleh melesenkan atau menjual hak penggunaan cap dagang kepada individu atau syarikat lain. Ini adalah sumber pendapatan tambahan yang boleh membantu meningkatkan hasil perniagaan anda.

 

 1. Kajian Kes

Memetik sebuah kes terkenal yang melibatkan pelanggaran cap dagangan (trademark infringement) yaitu McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd v McDonalds Corporation [2009] 3 MLJ 774 sebagai contoh peranan undang-undang dalam melindungi cap dagang. Dalam kes ini, sebuah syarikat makanan segera yang dikenali sebagai McDonald’s menyaman sebuah cawangan rangkaian restoran tempatan yang dinamakan McCurry kerana perkataan ‘Mc’ mengelirukan pelanggan. Di peringkat Mahkamah Rayuan, hakim terpelajar memutuskan penggunaan nama cap dagang ‘McCurry’ tidak disamakan dengan tindakan passing off kerana pemilik ‘McCurry’ menggunakan nama cap dagang itu dengan goodwill atau tekad baik.

Dalam erti lain, pemilik restoran ‘McCurry’ tidak membawa nama cap dagang tersebut untuk menjadi representasi atau mewakili syarikat ‘McDonald’. Sehubungan itu, McCurry adalah berbeza daripada McDonald’s dari aspek makanan jualannya kerana McCurry menjual makanan India dan Malaysia tempatan manakala restoran McDonald’s berkonsepkan makanan segera seperti burger dan kentang goreng. Mahkamah Rayuan berpuas hati bahawa wujud perbezaan terhadap kategori pelanggan yang mengunjungi kedua-dua restoran.

Dalam kes Low Chi Yong (T/A Reynox Fertichem Industries) V Low Chi Yong & Anor [2018] 1 MLJ 175, ia merupakan contoh yang baik bagi menunjukkan kepentingan seorang individu atau syarikat itu mempunyai pengiktirafan atas cap dagang mereka. Fakta kes melibatkan pelanggaran (infringement) cap dagang perayu yaitu cecair baja. Isu yang dibahas di peringkat Mahkamah Persekutuan adalah sama ada Perayu mempunyai pengiktirafan cap dagang yang sah yang akan memberi perayu hak eksklusif atas cap dagang tersebut. Mahkamah Persekutuan menerima rayuan perayu dan memutuskan cap dagang perayu adalah sah disisi undang-undang kerana ia telah memenuhi semua syarat bawah Seksyen 37 Akta Cap Dagangan 2019. Sehubungan itu, Mahkamah Persekutuan memutuskan oleh kerana cap dagang perayu adalah sah mengikut undang-undang maka perayu mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan cap dagang dalam masa yang sama mempunyai hak untuk menghalang orang lain, yang bukan pengguna berdaftar daripada menggunakan cap dagang atau mana-mana cap dagang yang serupa dengannya.

Justeru itu, keputusan kes-kes ini jelas menunjukkan Kepentingan Pendaftaran Cap Dagang bagi Syarikat dan kepentingan mempunyai pengiktirafan yang sah mengikut undang-undang untuk cap dagang anda kerana ia akan melindungi dan memberi satu kelebihan buat syarikat anda. Jelas dari petikan kes diatas, ia menunjukkan bahawa setiap pemilik cap dagang mempunyai hak untuk mempertahankan cap dagang.

 

Kesimpulan

Mendaftarkan cap dagang syarikat adalah keputusan strategik yang penting dalam menguruskan dan memperkuatkan perniagaan. Antaranya, ia mampu:

 1. memberikan perlindungan undang-undang,
 2. meningkatkan kredibiliti,
 3. memberikan hak eksklusif,
 4. meluaskan peluang pembiayaan dan
 5. memberi kebebasan untuk memindah hak kepada pihak ketiga.

Oleh itu, proses mendaftarkan cap dagang tidak boleh diabaikan dan harus diberi keutamaan dalam strategi perniagaan anda. Dengan cap dagang yang berdaftar, anda memperkukuhkan identiti perniagaan anda dan membantu memastikan kesinambungan kejayaan dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar. Di harap artikel ini akan memberikan anda gambaran tentang Kepentingan Pendaftaran Cap Dagang bagi Syarikat anda. Untuk sebarang urusan berkaitan pendaftaran cap dagang, anda boleh melayari laman web kami.