Hafiz Zubir, Athirah & Co.

PENDAFTARAN CAP DAGANGAN DI PERINGKAT GLOBAL MELALUI SISTEM MADRID

Pengenalan Pendaftaran Cap Dagangan atau pun jenama adalah tidak wajib didaftarkan namun ianya sangat diperlukan dan merupakan keperluan yang tidak dapat dielakkan lagi bagi memastikan bukti hak milik serta ketulenan atau kepalsuan sesuatu jenama itu. Selain itu, dengan adanya pendaftaran jenama ini, ianya akan mendapat perlindungan di bawah undang- undang...

Copyright Infringement: Two artists sue MyNews

KUALA LUMPUR (April 11): Two artists sue MyNews Holdings Bhd for copyright infringement, claiming that the convenience store chain operator had used their artwork without consent on bags that it sold. Shamsaimun Ezil and Amir Hamzah Hashim named MyNews and its wholly-owned subsidiary, Eemerge Incorporated Sdn Bhd, as the defendants...