Hafiz Zubir & Co.

PELANGGARAN CAP DAGANGAN: ANTARA SAMBAL NYET BERAPI KHAIRUL AMING VS SAMBAL NYET KHAIRI DAN KAITANNYA DENGAN PANASONIC VS PENSONIC

Baru-baru ini saya perasan ramai yang petik kes Panasonic vs Pensonic dalam mengulas kes sambal penyet. Fakta kes Panasonic vs Pensonic ini tak boleh disamakan dengan kes sambal atas beberapa sebab. Doktrin 'First-to-use' vs 'first-to-file' Pertama sekali, jenama Pensonic telah dipasarkan di pasaran Malaysia seawal 1988 sedangkan Panasonic hanya memasuki...

PENDAFTARAN CAP DAGANGAN DI PERINGKAT GLOBAL MELALUI SISTEM MADRID

Pengenalan Pendaftaran Cap Dagangan atau pun jenama adalah tidak wajib didaftarkan namun ianya sangat diperlukan dan merupakan keperluan yang tidak dapat dielakkan lagi bagi memastikan bukti hak milik serta ketulenan atau kepalsuan sesuatu jenama itu. Selain itu, dengan adanya pendaftaran jenama ini, ianya akan mendapat perlindungan di bawah undang- undang...

Copyright Infringement: Two artists sue MyNews

KUALA LUMPUR (April 11): Two artists sue MyNews Holdings Bhd for copyright infringement, claiming that the convenience store chain operator had used their artwork without consent on bags that it sold. Shamsaimun Ezil and Amir Hamzah Hashim named MyNews and its wholly-owned subsidiary, Eemerge Incorporated Sdn Bhd, as the defendants...