Hafiz Zubir & Co.

PENDAFTARAN CAP DAGANGAN DI PERINGKAT GLOBAL MELALUI SISTEM MADRID

Pengenalan Pendaftaran Cap Dagangan atau pun jenama adalah tidak wajib didaftarkan namun ianya sangat diperlukan dan merupakan keperluan yang tidak dapat dielakkan lagi bagi memastikan bukti hak milik serta ketulenan atau kepalsuan sesuatu jenama itu. Selain itu, dengan adanya pendaftaran jenama ini, ianya akan mendapat perlindungan di bawah undang- undang...

Training for Intellectual Property Lawyer in Tokyo, Japan

On 26.11.2018 until 12.12.2018, Mr. Hafiz has undergone 'Training for Intellectual Property Lawyer' organized by the Asia-Pacific Industrial Property Centre (APIC) of Japan Institute for Promoting Invention and Innovation (JIPII) Japan. The program was attended by participants from Intellectual Property from Brazil, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Mexico, Myanmar,...