Hafiz Zubir & Co.

PELANGGARAN CAP DAGANGAN: ANTARA SAMBAL NYET BERAPI KHAIRUL AMING VS SAMBAL NYET KHAIRI DAN KAITANNYA DENGAN PANASONIC VS PENSONIC

Baru-baru ini saya perasan ramai yang petik kes Panasonic vs Pensonic dalam mengulas kes sambal penyet. Fakta kes Panasonic vs Pensonic ini tak boleh disamakan dengan kes sambal atas beberapa sebab. Doktrin 'First-to-use' vs 'first-to-file' Pertama sekali, jenama Pensonic telah dipasarkan di pasaran Malaysia seawal 1988 sedangkan Panasonic hanya memasuki...

Forum : Counterfeit Problem in Malaysia-Challenge & Solution

March 2020 Forum : Counterfeit Problem in Malaysia-Challenge & Solution Yesterday 10 March 2020, Global Trade Sheild organized a forum on Counterfeit Problem in Malaysia-Challenge & Solution. Tuan Ahmad Hafiz Zubir was invited to contribute his expertise on the Forum on Counterfeit Problem In Malaysia - Challenges & Solution. Tuan Ahmad Hafiz...

Jenis-jenis Harta Intelek Yang Anda Perlu Tahu

Terdapat beberapa jenis harta intelek yang anda boleh daftarkan, antaranya paten, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, hak cipta, dan petunjuk geografi. Paten Paten adalah satu hak eksklusif yang dianugerahkan untuk sesuatu rekacipta, sama ada produk atau proses untuk melakukan sesuatu yang baru atau penyelesaian teknikal ke atas sesuatu masalah. Dalam erti...